ÚVOD PRODUKTY CERTIFIKÁT KONTAKTY
 
O SPOLEČNOSTI PROMET CZ

Dosažení dobrých vlastností Al a jeho slitin předpokládá volbu vhodných technologických postupů při jeho tavení a další zpracování. Je dobře známa chemická afinita hliníku ke kyslíku, která způsobuje vznik oxidických vměstků, které spolu s rozpustností vodíku představují důležitou příčinu zmetkovitosti a ztrát ve výrobě.

Proces tavení a úpravy taveniny může zásadním způsobem omezit vznik vad odlitků, jakými jsou např. pórovitost, staženiny, oxidické vměstky atp.

Společnost PROMET CZ  založená v roce 2001 se touto problematikou zabývá a ve  výrobním závodě v Horním Benešově vyrábí pomocné tavící přípravky pod názvem ECOSAl AL a ECOSAL CU a legovací prostředky pro  metalurgii neželezných kovů a nátěry kovových forem pod názvem ECOLIT.

 

 
Deutch English Česky PROMET CZ